สมัคร Holiday Palace กิเลนขึ้นอันดับ1นิด้าโพล!แฟนบอลติดตามมากสุด

สมัคร Holiday Palace

นิด้าโพล ลงสำรวจพื้นที่วงการฟุตบอลไทย พบว่า แฟนบอลติดตามทีม เอสซีจี เมืองทองฯ เยอะที่สุด ร้อยละ 27.90 รองลงมา ร้อยละ 25.41 ระบุว่าชื่นชอบทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเทียบกัน 3 ปี พบว่า ”กิเลนผยอง” ได้รับความนิยมสูงขึ้นเท่าตัว คือจากร้อยละ 13.72 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 27.90 ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่ชื่นชอบทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดลดลงจากร้อยละ 36.83 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 25.41 ในปี 2559

สมัคร Holiday Palace ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณชอบทีมใดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2016 – 2017 และฟุตบอลไทยลีก 2016” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,117 หน่วยตัวอย่าง

ปรากฏว่า การติดตามฟุตบอลไทยลีก 2016 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.65 ระบุว่า ไม่ได้ติดตามฟุตบอลไทยลีก ขณะที่ ร้อยละ 28.35 ระบุว่า ติดตาม ซึ่งในจำนวนประชาชนที่ติดตาม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.66 ระบุว่า ติดตามเป็นครั้งคราว ขณะที่ ร้อยละ 21.34 ระบุว่า ติดตามสม่ำเสมอ

สำหรับ ทีมที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก พบว่า ประชาชนที่ติดตามส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.90 ระบุว่าชื่นชอบทีม เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด รองลงมา ร้อยละ 25.41 ระบุว่าชื่นชอบทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร้อยละ 4.89 ระบุว่าชื่นชอบทีม ชลบุรี เอฟซี ร้อยละ 3.61 ระบุว่าชื่นชอบทีม บางกอกกล๊าส ร้อยละ 2.23 ระบุว่าชื่นชอบทีม สุพรรณบุรี เอฟซี ร้อยละ 1.97

เมื่อเปรียบเทียบผล 3 ปี จะเห็นได้ว่า ในปีนี้เป็นปีแรกจากผลสำรวจสามปีที่ผ่านมาที่เอสซีจี เมืองทอง ได้รับความชื่นชอบมากกว่า ทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดย เอสซีจี เมืองทอง ได้รับความนิยมสูงขึ้นเท่าตัว คือจากร้อยละ 13.72 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 27.90 ในขณะที่สัดส่วนผู้ที่ชื่นชอบทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดลดลงจากร้อยละ 36.83 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 25.41 ในปี 2559 ส่วนทีมที่ได้รับความนิยมอันดับ สาม สี่และห้า ในช่วงสามปียังคงเป็น ชลบุรี เอฟซี บางกอกกล๊าส เอฟซี และ สุพรรณบุรี เอฟซี ตามลำดับ