กติกาสล็อต สมัครสล็อตออนไลน์ รอลุ้นผลจากเอเอฟซี

กติกา สล็อต

กติกา สล็อต ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา เป็นการสอบภาคปฏิบัติวันสุดท้ายในช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่ายก็เป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน โดยมี สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกอบจ.กระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย สมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬา จ.กระบี่, อ.เอกชัย ถนัดเดินข่าว ผู้แทนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธี

สำหรับรายชื่อผู้ที่เข้าอบรมครบตามหลักสูตร และได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นิวัติ ไชยแสง, พรมินิตร คันเต็ง, ศิชน ปิ่นแก้ว, ตรัยคุณ กาศสกุล, ศิริชัย ยิ่งเจริญ, ชยพล อินทรศักดิ์เดช, ชวลิต หมัดลงจิ, ชยกร ถนัดเดินข่าว, ณัฏฐนันท์ ศศะรมย์, โอภาส อาจหาญ, ทิพยันต์ จันทร์แก้ว, ณัฐพงศ์ คงสุข, บุญโชค รูปเล็ก, อัมรินทร์ สาครจิตร, ทวีพงศ์ เจริญรูป, วิชาญ คำสัย, อดิเรก บินต่วน, มนัส เสดร่าหมาน, ธรรมนูธ คลังข้อง และ เลเด้ จีนอนก้า มิเชล

สมัครสล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ ทางเอเอฟซีจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการพิจารณาจากผลการสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ถึงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน ก่อนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ